Plan pracy w 2021

KALENDARZ ZADAŃ STOWARZYSZENIA

INTEGRACJA w 2021

Mamy nadzieję na lepszy 2021 rok, który pozwoli zrealizować nasze zamierzenia. Nie zamieszczamy terminów realizacji ze względu na wiadomą niewiadomą sytuację epidemiologiczną. Na bieżąco aktualizujemy kalendarz naszych działań. Planujemy między innymi:
  1. Udział w XXX Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich TATRY 2021 w miejscowości Małe Ciche k/Zakopanego.Zlot odbędzie się w dniach 23-27 września 2021.
  2. Organizację IV Trzebińskich Dni Trzeźwości, które zbiegną się z V rocznicą powstania Stowarzyszenia. Spotykamy się na Błoniach Karniowickich w dniu 10 lipca 2021.
  3. Warsztaty Rozwojowe w miejscowości Małe Ciche k/ Zakopanego w dniach 22-25 lipca 2021.
  4. Spotkanie Opłatkowe.

Stowarzyszenie realizuje zadanie pod nazwą ,,Propagowanie abstynencji od alkoholu jako stylu życia – wspieranie środowisk abstynenckich” dla UM Trzebinia.

Stowarzyszenie realizuje zadanie pod nazwą ,,Propagowanie abstynencji od alkoholu jako stylu życia – wspieranie środowisk abstynenckich” dla UM Chrzanów.

WSZYSTKIE ZADANIA SĄ WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UM TRZEBINIA, dodatkowo UM Chrzanów dofinansowuje jak co roku udział w zlocie TATRY.

W 2020 roku Stowarzyszenie otrzymało grant FUNDACJI ORLEN w wysokości 5000,00 PLN. Nazwa projektu-Moje miejsce na ziemi. Zakupiono narkogogle i alkogogle, kamizelki odblaskowe oraz literaturę w tematyce uzależnień. Dziękujemy !!!

W ciągu całego roku w każdy czwartek w godz. 17-19 spotykamy się w siedzibie Stowarzyszenia.Telefon  793 561 098 jest czynny non stop oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Zapraszamy !